Przedsiębiorstwo Odwodnienia Marek Szczygieł, Arkadiusz Walkiewicz Spółka jawna
Nowoczesna inżynieria

Innowatorskie podejście do zadań inżynieryjnych

 

Oferujemy:
 
- kompleksowe wykonawstwo odwodnień dróg i placów wraz z kanalizacją deszczową, podczyszczalniami, przepustami drogowymi, rowami chłonnymi itd.,
 
- budowę sieci wodociągowych z rur stalowych spawanych, PVC, żeliwnych, oraz PE w technologii zgrzewania doczołowego,
 
-budowę sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z montażem armatury,
 
- kompleksową budowę niecek szczelnych, zbiorników retencyjnych, odparowujących wraz ze zgrzewaniem membran,
 
- budowę  stacji pomp, przepompowni ścieków,
 
- budowa podczyszczalni ścieków, separatorów, osadników, zbiorników szczelnych na nieczystości,
   
- wykonawstwo robót ziemnych i fundamentowych. 


GWARANTUJEMY TERMINOWE I FACHOWE WYKONANIE POWIERZONYCH NAM ROBÓT!! 
Hostowane na o12.pl